КАК  РАБОТИ

УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Предлагаме дистанционно отчитане на консумацията на вода, ток и газ.

Нашите end-to-up решения за Вашия дом и бизнес включват:

image
image