Видеонаблюдение

Проектът на системите за видеонаблюдение е ключов елемент за постигане на желаните цели и висока степен на ефективност.

image

Правилният подбор на техническите средства за видеонаблюдение е в основата за успешна реализация на проекта.

Ние можем да Ви предоставим надеждно и качествено решение, което да задоволява и най-високите изисквания за сигурност и наблюдение.

image
image

Контрол на достъпа

Предназначението на системите за контрол на достъпа е да контролира и регулира преминаването на хора и превозни средства.

image

Нашите решения гарантират сигурна мрежа, която отговаря на Вашите нужди!

Ние ще Ви помогнем да разберете каква е най-добрата възможност за Вашия бизнес!

image
image

Периметрова охрана

Системите за периметрова охрана са надежден и ефективен начин за предотвратяване на неоторизиран достъп до охранявани площи. Чрез тях се намалява риска от вандализъм, кражби или вреди. Предназначени са за инсталация във външни условия и са особено подходящи при осигуряване на сигурност на обекти, разположени на големи територии.

Как можем да помогнем.

Ние ще Ви помогнем при вземането на решение какъв тип на периметрова охрана да се приложи, като внимателно се преценят потенциалните рискове, вземайки предвид и наличните физически мерки за сигурност.

Типове системи за периметрова охрана:

  • Инфрачервени бариери,
  • Микровълнови бариери,
  • Комбинирани бариери,
  • Периметрова охрана с външни детектори,
  • Сензорни кабели,
  • Специализирана видеосистема за детекция и проследяване на обекти.

Биометрия

Какво представлява

Биометричната система е автоматизирана система, която може да регистрира отделни биометрични образци, да извлича от тях биометрични данни, да ги сравнява с други такива и да ни съобщи накрая дали процесът за идентификация е успешен или не.

Характеристики

Характеристиките на биометрията са физически измерими образци, които се използват за да се разпознае даден “обект”, като това може да помогне и да се впише в обществото като важен метод за разпознаване и идентифициране на хора.

Плюсове

Използвайки биометрия, Вие получавате най-високото ниво на защита и сигурност за Вашия бизнес.

Предимства

Биометричните системи с разпознаване на пръстов отпечатък имат няколко предимства. Едното от тях е характерно и за другите биометрични методи – не се използват ключове или карти, които могат да бъдат изгубени или фалшифицирани, не се използва код или комбинация, която може да бъде забравена или открадната. Намалява се времето за регистрация/проверка на идентичността на персонала при влизане. Дава се достъп до текущата информация за присъствие в реално време.

Как те навлизат в ежедневието ни.

Биометричните технологии вече са неизменна част от нашето ежедневие. Те са модерно и надеждно решение на комплексни проблеми, осигурявайки високо ниво на сигурност, управление на достъпа до сгради и отделни помещения със специален режим, контрол на работното време, достъп до работа с апарати, компютри и съоръжения, достъп до информация, транзакции или друг вид ресурс. Новите европейски документи и визи, включително и новите лични карти в България са с вграден електронен чип с биометрична информация. Биометричните системи навлизат все по-широко на обществено и потребителско ниво.

Свържете се с нас

Телефон

+359 87 8669017

Email

оoffice@digitalinnovation.bg

Вашето запитване