Digitalinnovation има за цел да създаде:

  • знания и умения по кибербезопасност за Вас и бизнеса Ви
  • квалифицира и развие Вашите служители
  • повиши дигиталната култура на обществото

DigitalInnovation:

  • предоставя пакет от превантивни мерки и консултира в реално време
  • изгражда умения у Вас и бизнеса Ви за кибербезопасност и цифрова култура

Целта на компанията е да повиши квалификацията на хората, работещи в сферата на киберсигурността, да помогне за по-добрата информираност на обществото относно актуалните заплахи. Основната ни задача е работа в сигурна Интернет среда

Компанията ни разполага със собствена платформа за обучение и оценяване. С която целим да повишим удобството на хората желаещи да се обучават с наши продукти.

Digitalinnovation предоставя възможността за придобиване на знания и компетенции в сферата на киберсигурността и цифровата грамотност.

Водещи специалисти в сферата на киберсигурността и дигиталната грамотност дават решения спрямо различните нужди на бизнеса, гражданите и държавните институции.

Digitalinnovation има за цел да създаде устойчив модел на дигитална грамотност сред различен тип потребители на информация:

  • Частния потребител
  • Публичен сектор
  • Бизнес