Съгласно Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС) предлагаме следните 6 модула:

image