Притежава ли Вашата фирма някоя от следните характеристики ?

image
  • Проектите закъсняват, надхвърлят предвидения бюджет, или не успяват да постигнат изискваната функционалност.
  • Незадоволителни стандартни процеси и техники, както и липса на уеднаквеност в прилагането им.
  • Управлението на проекта се осъществява по реактивен начин и не носи особена полза за проекта.
  • Времето, необходимо за постигане на активно управление на проектите, не се предвижда в работния план, тъй като се счита за “излишно”.
  • Проектите са “успешни” въпреки липсата на планиране и управление, но това се постига с цената на силен стрес и извънреден труд през целия жизнен цикъл на проекта.
image

 ПОЛЗИ

image

Благодарение на широката гама от услуги, която предлагаме, можем да обхванем всички канали за комуникация с Вашите клиенти.

По този начин имате възможност да заплащате само за услуги, от които наистина се нуждаете, вместо да поддържате непосилно високи нива на оперативни разходи за човешки ресурси и материално-техническа база.

Ползите при този начин на работа могат да бъдат безброй спрямо спецификата на бизнеса.

Без пропускане на възможност

Увеличаването на обема на входящите обаждания може да доведе до липса на човешки ресурс, който да ги приеме, следователно това би довело до бизнес пропуски.
С нашето съдействие ще можете да отговорите на изискванията на потребителите и очакванията за качествено обслужване. Създаваме скрипт, съобразен изцяло със спецификата на Вашата компания така, че да отговаря на очакваното ниво на обслужване от клиентите.

Бек офис

Администрация и документооборот
Обработка на база данни
Опериране с вътрешни системи

Решения

Контактен център
Информационен център
Телемаркетингови кампании и усуги
Кампании с промоции
Социологически проучвания
24/7 Контактна клиентска точка
Продажби по телефона